đào tạo kế toán cấp tốc
truy Lượt Xem:10617
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Đếm hàng có ít nhất n giá trị phù hợp nhất trong excel

dem-hang-co-it-nhat-n-gia-tri-phu-hop
 
Công thức chung 
 
{ = SUM ( - ( MMULT ( - ( tiêu chí ), TRANSPOSE ( COLUMN ( dữ liệu ) ^ 0 )) > = N )) }
 
Giải trình 
 
Để đếm các hàng có chứa các giá trị cụ thể, bạn có thể sử dụng một công thức mảng dựa trên các hàm MMULT, TRANSPOSE, COLUMN và SUM. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong K6 là:
 
{ = SUM ( - ( MMULT ( - (( dữ liệu ) < 70 ), TRANSPOSE ( COLUMN ( dữ liệu ) ^ 0 )) > = 2 )) }
 
nơi mà dữ liệu là phạm vi tên là C5: I14.
 
Lưu ý đây là một công thức mảng và phải được nhập với điều khiển shift enter.
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Làm việc từ trong ra ngoài, các tiêu chí hợp lý được sử dụng trong công thức này là:
 
( dữ liệu ) < 70
 
nơi mà dữ liệu là phạm vi tên là C5: I14. Điều này tạo ra một kết quả TRUE / FALSE cho mỗi giá trị trong dữ liệu, và hai tiêu cực coerces TRUE FALSE giá trị để 1 và 0 để sản lượng một mảng như thế này:
 
{ 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0 ; 0 , 0 ,0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0, 0 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
 
Giống như dữ liệu ban đầu, mảng này là 10 hàng bằng 7 cột (10 x 7) và đi vào chức năng MMULT như array1 . Đối số tiếp theo, mảng2 được tạo bằng:
 
TRANSPOSE ( COLUMN ( dữ liệu ) ^ 0 ))
 
Ở đây, hàm COLUMN được sử dụng như là một cách để tạo một mảng số có kích thước đúng, vì phép nhân ma trận đòi hỏi số đếm cột trong mảng 1 (7) bằng số đếm hàng trong mảng2 .
 
Hàm COLUMN trả về mảng 7 cột {3,4,5,6,7,8,9}. Bằng cách nâng mảng này lên sức mạnh bằng không, chúng ta sẽ kết thúc với mảng 7 x 1 như {1,1,1,1,1,1,1}, TRANSPOSE thay đổi thành mảng 1 x 7 như {1; 1 1; 1; 1; 1; 1}.
 
MMULT chạy và trả về kết quả mảng 10 x 1 (2; 0; 0; 3; 0; 0; 0; 1; 0; 0}, được xử lý với biểu thức logic> = 2, kết quả là một mảng TRUE Giá trị FALSE:
 
{TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE}.
 
Chúng ta lại bắt buộc TRUE FALSE là 1 và 0 với một âm kép để có được một mảng cuối cùng bên trong SUM:
 
= SUM ( { 1 ; 0 ; 0 ; 1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 } )
 
Trả về đúng 2, số tên có ít nhất 2 điểm dưới 70.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH