đào tạo kế toán cấp tốcĐịnh nghĩa trong kế toán
Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu là gì?

Là chủ doanh nghiệp, bạn có quyền cho tất cả các mặt hàng có giá trị, hoặc tài sản , trong công ty của bạn. Bạn cũng chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ của công ty bạn.
Nợ phải trả là gì?

Nợ phải trả là gì?

Nợ phải trả là gì? Khi nói đến việc ghi lại số tiền bạn nợ, hãy đánh dấu các khoản nợ của bạn là nợ phải trả.
Kế toán tiền mặt Ưu và nhược điểm

Kế toán tiền mặt Ưu và nhược điểm

Kế toán cơ sở tiền mặt thực sự là vấn đề chụp nhanh những gì đang diễn ra. Nếu nó không có trong ví của bạn, nó không có trong sách. Tương tự như vậy, đối với các chi phí, nếu nó không đi ra khỏi ví của bạn, bạn vẫn có nó.
Ý nghĩa của lợi nhuận gộp là gì?

Ý nghĩa của lợi nhuận gộp là gì?

Ý nghĩa của lợi nhuận gộp là gì? trong bối cảnh doanh nghiệp của bạn là bao nhiêu? Nó là một trong nhiều công cụ kế toán cơ bản có sẵn cho doanh nghiệp nhỏ .
Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần là gì? thể hiện số đô la bán hàng còn lại sau khi tất cả chi phí hoạt động , lãi suất, thuế và cổ tức ưu đãi (nhưng không phải cổ tức cổ phiếu phổ thông) đã được khấu trừ từ tổng doanh thu của công ty .
Tỷ lệ lãi gộp là gì

Tỷ lệ lãi gộp là gì

Tỷ lệ lãi gộp là gì, còn được gọi là tỷ suất lợi nhuận gộp , là tỷ lệ tổng lợi nhuận được thể hiện dưới dạng phần trăm doanh thu .
Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần thường dùng để chỉ một công ty doanh thu thuần giảm giá và lợi nhuận. Đôi khi, mặc dù, người dùng đang đề cập đến lợi nhuận ròng , đó là mạng lưới bán hàng của tất cả các chi phí.
Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì?

Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì?

Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì? Tỷ lệ lợi nhuận gộp được tính bằng cách chia tổng lợi nhuận gộp của công ty bằng đô la bán ròng của công ty.
Chi phí Đơn vị là gì?

Chi phí Đơn vị là gì?

Chi phí đơn vị bao gồm tất cả các chi phí cố định, hoặc chi phí trên không, và tất cả các chi phí biến đổi , hoặc chi phí vật liệu và lao động trực tiếp.
Chi phí sản xuất là gì?

Chi phí sản xuất là gì?

Chi phí sản xuất bao gồm một loạt các chi phí bao gồm, nhưng không giới hạn, lao động, nguyên liệu, vật tư sản xuất tiêu hao và chi phí chung.
Làm cách nào để biết chi phí là chi phí trực tiếp?

Làm cách nào để biết chi phí là chi phí trực tiếp?

Trong kế toán tài chính và quản lý, chi phí trực tiếp là vật liệu, lao động và các chi phí liên quan đến sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.
Biên độ chi phí trực tiếp được tính như thế nào?

Biên độ chi phí trực tiếp được tính như thế nào?

Biên độ chi phí trực tiếp được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa doanh thu được tạo ra bởi việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ và tổng của tất cả các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hàng hóa đó, chia cho tổng doanh thu.
Chi phí nào không được tính trong tổng lợi nhuận gộp?

Chi phí nào không được tính trong tổng lợi nhuận gộp?

Có ba biện pháp bao gồm dần và chính xác hơn về lợi nhuận của công ty: biên lợi nhuận gộp , biên lợi nhuận hoạt động và biên lợi nhuận ròng . Biên lợi nhuận gộp là cơ bản nhất trong ba và chỉ bao gồm chi phí sản xuất trực tiếp .
Công thức tính lợi nhuận là gì?

Công thức tính lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận có thể là tỷ lệ tài chính đơn giản và được sử dụng rộng rãi nhất trong tài chính doanh nghiệp . Lợi nhuận của công ty được tính toán theo ba mức trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận thuần lãi là gì?

Lợi nhuận thuần lãi là gì?

Lợi nhuận ròng là lãi suất không hoạt động có thể được tạo ra khi chủ sở hữu tài sản - thường là tài sản dầu khí ngoài khơi - cho thuê một bên khác để phát triển và sản xuất.
Lợi nhuận sau thuế là gì?

Lợi nhuận sau thuế là gì?

Biên lợi nhuận sau thuế là tỷ suất thực hiện tài chính được tính bằng cách chia thu nhập ròng theo doanh thu thuần. Biên lợi nhuận sau thuế của công ty là rất lớn vì nó cho thấy công ty kiểm soát chi phí của mình như thế nào.
Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng là gì?

Tỷ suất lợi nhuận ròng là tỷ lệ lợi nhuận ròng so với doanh thu của một công ty hoặc phân khúc kinh doanh. Thường được biểu thị bằng phần trăm, tỷ suất lợi nhuận ròng hiển thị số tiền của mỗi đô la được thu bởi một công ty khi doanh thu chuyển thành lợi nhuận.
Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là lợi nhuận mà công ty tạo ra sau khi khấu trừ chi phí liên quan đến việc tạo và bán sản phẩm của mình hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của mình. Lợi nhuận gộp sẽ xuất hiện trên bảng sao kê thu nhập của công ty và có thể được tính bằng công thức này:
Tài khoản ngân hàng trong kế toán là gì?

Tài khoản ngân hàng trong kế toán là gì?

Tài khoản ngân hàng là một hồ sơ được duy trì bởi một tổ chức ngân hàng, trong đó nó ghi lại một loạt các dòng tiền vào và ra dòng tiền thay cho một khách hàng.
Mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất?

Mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất?

Bảng cân đối kế toán bao gồm số dư cuối kỳ trong tài sản, nợ phải trả, và các tài khoản vốn chủ sở hữu tính đến ngày lập bảng cân đối kế toán.
Tỷ lệ số dư trong kế toán

Tỷ lệ số dư trong kế toán

Bảng cân đối kế toán cân bằng so sánh các hạng mục khác nhau trên một bảng cân đối kế toán để suy ra tính thanh khoản , hiệu quả và cơ cấu tài chính của một doanh nghiệp.
Các loại định dạng bảng cân đối kế toán

Các loại định dạng bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một phần của báo cáo tài chính do một doanh nghiệp phát hành, thông báo cho người đọc biết về số lượng tài sản, nợ phải trả, và vốn chủ sở hữu của đơn vị tại ngày lập bảng cân đối kế toán.
Tài khoản bảng cân đối kế toán

Tài khoản bảng cân đối kế toán

Các tài khoản này không bị xóa sổ vào cuối năm báo cáo; thay vào đó, họ mang theo số dư chuyển tiếp từ năm này sang năm khác.
Bảng cân đối kế toán mới nhất

Bảng cân đối kế toán mới nhất

Bảng cân đối kế toán đưa ra số dư cuối kỳ trong tài sản, nợ và tài khoản vốn của công ty tại thời điểm ghi trên báo cáo.
Phục hồi nợ xấu như thế nào?

Phục hồi nợ xấu như thế nào?

Điều này có thể xảy ra sau khi đã có hành động pháp lý để thu hồi khoản phải thu , như một khoản thanh toán một phần từ quản trị viên phá sản , hoặc một số tình huống tương tự
HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH


0982.686.028