đào tạo kế toán cấp tốcĐịnh nghĩa trong kế toán
Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc TNHH là một loại thực thể kinh doanh thay thế. Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc TNHH giống như một công ty liên quan đến trách nhiệm hữu hạn, và nó giống như một quan hệ đối tác liên quan đến tính linh hoạt của việc chia lợi nhuận giữa các chủ sở hữu.
Phân bổ chi phí trong kế toán chi phí

Phân bổ chi phí trong kế toán chi phí

Trong kế toán chi phí, quá trình phân bổ chi phí gián tiếp cho một sản phẩm liên quan đến sự phán xét. Không giống như chi phí trực tiếp (được truy tìm ), chi phí gián tiếp được phân bổ và yêu cầu ước tính.
Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là gì?

Phần trên của bảng cân đối kế toán sẽ liệt kê tài sản của công ty bạn theo thứ tự thanh khoản, từ phần lớn chất lỏng đến ít chất lỏng nhất.
Kế toán là gì? Kế toán tiền cơ bản là gì?

Kế toán là gì? Kế toán tiền cơ bản là gì?

Ngoài mong muốn vốn chủ sở hữu của từng chủ sở hữu doanh nghiệp để ở trong kinh doanh, có hai lý do chính khác để thiết lập một hệ thống sổ sách kế toán tốt:
Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và dự báo thể hiện kết quả kinh doanh hoặc kế hoạch của doanh nghiệp về tiền mặt trong và ngoài doanh nghiệp, mà không điều chỉnh cho doanh thu và chi phí tích luỹ.
Định nghĩa dòng tiền là gì?

Định nghĩa dòng tiền là gì?

Tiền mặt đến từ bán hàng, tiền vay, đầu tư và bán tài sản và đi ra ngoài để chi trả cho chi phí hoạt động và trực tiếp, dịch vụ nợ gốc và mua tài sản.
Cách định giá sản phẩm của bạn

Cách định giá sản phẩm của bạn

Định giá sản phẩm của bạn một cách chính xác và có thể nâng cao số tiền bạn bán, tạo nền tảng cho một doanh nghiệp sẽ thịnh vượng.
Giá thành sản phẩm là gì ? Kế toán chi phí là gì ?

Giá thành sản phẩm là gì ? Kế toán chi phí là gì ?

Giá thành sản phẩm là gì ? Kế toán chi phí là gì ? Tất cả giá phải bao gồm chi phí và lợi nhuận. Cách hiệu quả nhất để giảm giá là giảm chi phí. Mặc dù các chiến lược giá có thể phức tạp, nhưng các quy tắc cơ bản về giá cả rất đơn giản:
Tín dụng quét là gì?

Tín dụng quét là gì?

Việc quét nợ là một sự sắp xếp giữa một doanh nghiệp và ngân hàng, nơi ngân hàng tự động sử dụng tất cả các khoản tiền vượt trội trong tài khoản tiền gửi để giảm tín chỉ nợ đáng kể của công ty
Các điều khoản tín dụng và chi phí tín dụng

Các điều khoản tín dụng và chi phí tín dụng

Thông thường người bán cung cấp các điều khoản thanh toán sớm cho khách hàng của họ để đẩy nhanh luồng tiền mặt.
Độ tin cậy là gì?

Độ tin cậy là gì?

Đáng tin cậy là ý kiến ​​của chủ nợ hoặc người cho vay về khả năng của một người hoặc một doanh nghiệp để thanh toán các khoản nợ khi đến hạn.
Phương pháp đường dẫn quan trọng

Phương pháp đường dẫn quan trọng

Phương pháp đường dẫn quan trọng (CPM) là một kỹ thuật lập kế hoạch cho một loạt các hoạt động của dự án.
Độ co giãn theo giá chéo là gì?

Độ co giãn theo giá chéo là gì?

Độ co giãn theo giá chéo là sự thay đổi phần trăm trong nhu cầu của một sản phẩm khi giá của một sản phẩm khác nhau thay đổi. Công thức
Các vấn đề văn hóa trong vụ sáp nhập

Các vấn đề văn hóa trong vụ sáp nhập

Nó bắt đầu với khái niệm chung về cách thức đội ngũ quản lý cấp cao muốn hoạt động kinh doanh và thông qua tổ chức dưới hình thức cơ cấu quản lý, cách thức ra quyết định
Cổ phiếu ưu đãi tích luỹ là gì?

Cổ phiếu ưu đãi tích luỹ là gì?

Cổ phiếu ưu đãi tích lũy là một công cụ cổ phần trả cổ tức cố định theo một lịch trình đã định trước và trước bất kỳ khoản phân phối nào cho người sở hữu cổ phần phổ thông của công ty.
Tương lai tiền tệ là gì?

Tương lai tiền tệ là gì?

Một hợp đồng tương lai tiền tệ là một hợp đồng để mua hoặc bán tiền tệ với một mức giá cụ thể vào một ngày trong tương lai.
Thủ tục phòng ngừa rủi ro tiền tệ là gì?

Thủ tục phòng ngừa rủi ro tiền tệ là gì?

Thủ tục phòng ngừa rủi ro tiền tệ là gì? có thể phải thận trọng trong việc tạo ra một giao dịch bảo hiểm rủi ro để giảm thiểu những tổn thất tiềm ẩn của công ty phát sinh từ sự biến động tỷ giá trong các kỳ tới.
Hoán đổi tiền tệ là gì?

Hoán đổi tiền tệ là gì?

Hoán đổi tiền tệ là một giao dịch giao ngay trên thị trường tự do được thực hiện cùng lúc với một giao dịch kỳ hạn, với các loại tiền tệ được trao đổi tại cả ngày giao dịch và ngày chuyển tiếp
Sự khác biệt giữa thanh lý bắt buộc và tự nguyện là gì?

Sự khác biệt giữa thanh lý bắt buộc và tự nguyện là gì?

Thanh lý là quá trình mà tài sản và nợ phải trả của công ty bị chấm dứt, được thực hiện và phân phối sau đó. Trong nhiều trường hợp, công ty ngừng tồn tại.
Rủi ro thanh khoản là gì?

Rủi ro thanh khoản là gì?

Rủi ro thanh khoản có ý nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Trong điều kiện đầu tư, các chủ sở hữu trái phiếu phải đối mặt với các rủi ro thanh khoản khác nhau dựa trên khả năng họ có thể phải bán một trái phiếu thấp hơn giá trị niêm yết của mình.
Điều gì ảnh hưởng đến thanh khoản của tài sản?

Điều gì ảnh hưởng đến thanh khoản của tài sản?

phổ biến nhất về tài sản lỏng là tiền mặt, cho dù là trên tay hoặc được gửi vào ngân hàng và các chứng khoán có thể bán được như cổ phiếu và trái phiếu.
Tài sản lỏng là gì?

Tài sản lỏng là gì?

Một tài sản lỏng là một tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng, với tác động tối thiểu đến giá nhận được trên thị trường mở . Tài sản lỏng bao gồm các công cụ thị trường tiền tệ và trái phiếu chính phủ .
Tài sản lưu động là gì?

Tài sản lưu động là gì?

Tài sản lưu động là tài khoản bảng cân đối đại diện cho giá trị của tất cả các tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt hợp lý trong vòng một năm.
Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn là tài sản được giữ trên bảng cân đối của công ty trong hơn một năm. Tài sản, nhà máy và thiết bị là những ví dụ điển hình về tài sản dài hạn. Ngược lại, tài sản hiện tại được tổ chức bởi một công ty trong một năm hoặc ít hơn.
Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là tài sản được bán, chuyển đổi thành tiền mặt hoặc thanh lý để thanh toán các khoản nợ trong vòng một năm.
HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH


0982.686.028