đào tạo kế toán cấp tốcExcel cho kế toán
Cách sử dụng Hàm SUMIF trong excel

Cách sử dụng Hàm SUMIF trong excel

Hàm SUMIF là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là một hàm Toán / Trig . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel.
Cách sử dụng Hàm INDEX trong excel

Cách sử dụng Hàm INDEX trong excel

Hàm INDEX là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm tra cứu / tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính
Cách sử dụng hàm MATCH trong excel

Cách sử dụng hàm MATCH trong excel

Hàm MATCH là hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm tra cứu / tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel.
Cách sử dụng hàm OFFSET trong excel

Cách sử dụng hàm OFFSET trong excel

Hàm Microsoft Excel OFFSET trả về một tham chiếu đến một phạm vi được bù đắp một số hàng và cột từ một phạm vi hoặc ô khác.
Cách sử dụng hàm ROW trong excel

Cách sử dụng hàm ROW trong excel

Hàm ROW là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm tra cứu / tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel.
Cách sử dụng hàm ROWS trong excel

Cách sử dụng hàm ROWS trong excel

Hàm ROWS là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm tra cứu / tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel.
Cách sử dụng hàm LOOKUP trong excel

Cách sử dụng hàm LOOKUP trong excel

Hàm Microsoft Excel LOOKUP trả về một giá trị từ một phạm vi (một hàng hoặc một cột) hoặc từ một mảng.
Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong excel

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong excel

Hàm VLOOKUP thực hiện tìm kiếm dọc bằng cách tìm kiếm một giá trị trong cột đầu tiên của bảng và trả về giá trị trong cùng một hàng ở vị trí index_number .
Liệt Kê Tất Cả Các Tên Bảng Trong Excel?

Liệt Kê Tất Cả Các Tên Bảng Trong Excel?

Liệt Kê Tất Cả Các Tên Bảng Trong Excel? Để liệt kê tất cả các tên bảng trong sổ làm việc, các phương pháp trong bài viết này có thể giúp bạn vượt qua nó. Nhấp vào mũi tên danh sách thả xuống ở góc trên cùng bên trái Tên Hộp để hiển thị tất cả các tên bảng.
Loại Bỏ Màu sắc của Tab Trong Excel?

Loại Bỏ Màu sắc của Tab Trong Excel?

Bạn có thể đã đánh dấu tab bằng màu sắc trang tính với màu được chỉ định để nổi bật trong trang tính trong sổ làm việc. Nhưng bạn có biết cách xóa màu tab khỏi một trang tính hay tất cả các trang tính trong Excel.
Cách Thêm Dấu Phẩy Giữa Mỗi Số Trong Một Ô Của Excel?

Cách Thêm Dấu Phẩy Giữa Mỗi Số Trong Một Ô Của Excel?

Nếu có một chuỗi số trong một ô không có dấu phân cách, bạn có thể thêm dấu phẩy hoặc các ký tự khác giữa mỗi số để tách chúng như bên dưới ảnh chụp màn hình được hiển thị như thế nào?
Hướng dẫn sắp xếp và lọc dữ liệu theo màu trong excel

Hướng dẫn sắp xếp và lọc dữ liệu theo màu trong excel

Sắp xếp và lọc dữ liệu theo màu là một cách tuyệt vời để làm cho việc phân tích dữ liệu dễ dàng hơn và giúp người dùng trang tính của bạn xem nhanh các điểm nổi bật và xu hướng dữ liệu.
Lọc dữ liệu theo màu sắc trong excel

Lọc dữ liệu theo màu sắc trong excel

Lọc dữ liệu theo màu sắc trong excel Chọn lọc ô cell theo màu sắc trong excel hoặc màu phông chữ khác nhau hoặc định dạng có điều kiện , bạn có thể lọc theo màu sắc khác nhau hoặc biểu tượng được hiển thị trong bảng của mình.
Đếm hàng hiển thị trong một danh sách đã lọc

Đếm hàng hiển thị trong một danh sách đã lọc

Nếu bạn muốn đếm số mục hiển thị trong một danh sách đã lọc, bạn có thể sử dụng chức năng SUBTOTAL, nó tự động bỏ qua các hàng được ẩn bởi một bộ lọc.
Đếm các giá trị duy nhất trong một phạm vi với COUNTIF

Đếm các giá trị duy nhất trong một phạm vi với COUNTIF

Nếu bạn cần phải đếm số lượng các giá trị duy nhất trong một dải ô (có tên là "dữ liệu" trong ví dụ dưới đây), bạn có thể sử dụng một công thức sử dụng COUNTIF và SUMPRODUCT.
Đếm các giá trị văn bản duy nhất trong một dải

Đếm các giá trị văn bản duy nhất trong một dải

Nếu bạn cần tính các giá trị văn bản duy nhất trong một dải, bạn có thể sử dụng một công thức sử dụng một số hàm: FREQUENCY, MATCH, ROW và SUMPRODUCT.
Đếm các giá trị số duy nhất trong một dải

Đếm các giá trị số duy nhất trong một dải

Đếm các giá trị số duy nhất trong một dải Để đếm các giá trị số duy nhất trong một dải, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên hàm FREQUENCY và SUM.
Đếm tổng số trận đấu trong hai bảng, 3 bảng, 4 bảng

Đếm tổng số trận đấu trong hai bảng, 3 bảng, 4 bảng

Nếu bạn muốn so sánh hai dải và đếm tổng số kết hợp giữa hai dải, bạn có thể sử dụng một công thức kết hợp các hàm COUNTIF và SUMPRODUCT.
Đếm hàng có ít nhất n giá trị phù hợp

Đếm hàng có ít nhất n giá trị phù hợp

Để đếm các hàng có chứa các giá trị cụ thể, bạn có thể sử dụng một công thức mảng dựa trên các hàm MMULT, TRANSPOSE, COLUMN và SUM.
Đếm số lần suất xuất hiện của một giá trị trong excel

Đếm số lần suất xuất hiện của một giá trị trong excel

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trịĐếm số lần suất xuất hiện của một giá trị trong excel Với việc đếm số lần xuất hiện của một giá trị excel bạn có thể dùng hàm COUNTIF để đếm tần suất xuất hiện của một giá trị riêng lẻ, như minh họa trong ví dụ dưới đây.
Tra cứu hai chiều với VLOOKUP

Tra cứu hai chiều với VLOOKUP

Nó cũng có thể làm cho công thức VLOOKUP linh hoạt hơn: VLOOKUP có thể phá vỡ khi các cột được chèn vào hoặc bị loại bỏ khỏi một bảng, nhưng công thức với VLOOKUP + MATCH
Kết hợp VLOOKUP với MATCH

Kết hợp VLOOKUP với MATCH

Thay vì nhập số cột vào công thức VLOOKUP, hãy sử dụng hàm MATCH để tìm cột chính xác trong bảng tra cứu. Điều này có một vài lợi ích
Tạo công thức VLookup

Tạo công thức VLookup

Tạo công thức VLookup Công thức VLOOKUP sẽ tìm một kết hợp chính xác cho mã sản phẩm và trả về tên sản phẩm.
Kết hợp IFERROR và VLOOKUP

Kết hợp IFERROR và VLOOKUP

Kết hợp IFERROR và VLOOKUP Bạn có thể sử dụng một công thức IFERROR với VLookup để kiểm tra một vài bảng cho một giá trị và trả về các thông tin liên quan khi tìm thấy.
Tra cứu hai chiều với INDEX và MATCH

Tra cứu hai chiều với INDEX và MATCH

Để tra cứu giá trị trong một bảng bằng cách sử dụng cả hai hàng và cột, bạn có thể tạo công thức thực hiện tra cứu hai chiều bằng INDEX và MATCH.
12345
HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH


0982.686.028