đào tạo kế toán cấp tốcExcel cho kế toán
Tìm chuỗi dài nhất với tiêu chí trong excel

Tìm chuỗi dài nhất với tiêu chí trong excel

Để tìm chuỗi dài nhất trong phạm vi có tiêu chí, bạn có thể sử dụng công thức mảng dựa trên INDEX, MATCH, LEN và MAX. Trong ví dụ được hiển thị, công thức
Tìm chuỗi dài nhất trong cột trong excel

Tìm chuỗi dài nhất trong cột trong excel

Để tìm chuỗi dài nhất (tên, từ, v.v.) trong một cột, bạn có thể sử dụng công thức mảng dựa trên INDEX và MATCH, cùng với LEN và MAX.
VLOOKUP nhanh hơn với 2 VLOOKUPS

VLOOKUP nhanh hơn với 2 VLOOKUPS

VLOOKUP nhanh hơn với 2 VLOOKUPS Với bộ dữ liệu lớn, VLOOKUP khớp chính xác có thể chậm chạp, nhưng bạn có thể làm cho VLOOKUP sáng nhanh bằng cách sử dụng hai VLOOKUPS, như được giải thích dưới đây.
Trích xuất nhiều kết quả phù hợp thành các cột riêng biệt

Trích xuất nhiều kết quả phù hợp thành các cột riêng biệt

Để trích xuất nhiều kết quả phù hợp với các ô riêng biệt, trong các cột riêng biệt, bạn có thể sử dụng công thức mảng dựa trên INDEX và SMALL.
Trích xuất dữ liệu với cột trợ giúp trong excel

Trích xuất dữ liệu với cột trợ giúp trong excel

Một cách để trích xuất dữ liệu trong Excel là sử dụng INDEX và MATCH với cột trợ giúp đánh dấu dữ liệu phù hợp. Điều này tránh sự phức tạp của một công thức mảng tiên tiến hơn
Tra cứu đối sánh chính xác với SUMPRODUCT

Tra cứu đối sánh chính xác với SUMPRODUCT

Theo mặc định, tra cứu chuẩn trong Excel không phân biệt chữ hoa chữ thường. Cả VLOOKUP và INDEX / MATCH sẽ chỉ trả lại kết quả khớp đầu tiên, bỏ qua trường hợp
Tra cứu đối sánh chính xác với INDEX và MATCH

Tra cứu đối sánh chính xác với INDEX và MATCH

Theo mặc định, tra cứu chuẩn với VLOOKUP hoặc INDEX + MATCH không phân biệt chữ hoa chữ thường. Cả VLOOKUP và MATCH sẽ chỉ trả lại kết quả khớp đầu tiên, bỏ qua trường hợp.
Bảng tra cứu động với INDIRECT

Bảng tra cứu động với INDIRECT

Bảng tra cứu động với INDIRECT Để cho phép bảng tra cứu động, bạn có thể sử dụng hàm INDIRECT với các dải ô được đặt tên bên trong hàm VLOOKUP.
Đếm số giá trị bị thiếu trong excel

Đếm số giá trị bị thiếu trong excel

Đếm số giá trị bị thiếu trong excel Để đếm các giá trị trong một danh sách bị thiếu trong danh sách khác, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên các hàm COUNTIF và SUMPRODUCT.
Phân loại văn bản bằng từ khóa trong excel

Phân loại văn bản bằng từ khóa trong excel

Phân loại văn bản bằng từ khóa trong excel Để phân loại văn bản bằng các từ khóa có kết quả chứa bạn có thể sử dụng hàm TÌM KIẾM, với sự trợ giúp từ INDEX và MATCH
Trường hợp trùng khớp MATCH EXACT

Trường hợp trùng khớp MATCH EXACT

Trường hợp trùng khớp MATCH EXACT Để thực hiện một trường hợp trùng khớp nhạy cảm, bạn có thể sử dụng hàm EXACT cùng với MATCH trong một công thức mảng. Trong ví dụ hiển thị,
Tính chi phí vận chuyển với VLOOKUP

Tính chi phí vận chuyển với VLOOKUP

Tính chi phí vận chuyển với VLOOKUP Để tính toán chi phí vận chuyển dựa trên trọng lượng, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP Công thức này sử dụng trọng lượng để tìm hính xác, sau đó tính toán chi phí cuối cùng
Hướng dẫn tính điểm với VLOOKUP

Hướng dẫn tính điểm với VLOOKUP

Hướng dẫn tính điểm với VLOOKUP Bảng này phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần và VLOOKUP phải được định cấu hình bằng cách sử dụng hàm VLOOKUP, nó rất dễ làm với điểm số ở bên trái và điểm ở bên phải.
Phá vỡ quan hệ với cột trợ giúp và COUNTIF

Phá vỡ quan hệ với cột trợ giúp và COUNTIF

Để phá vỡ các mối quan hệ, bạn có thể sử dụng cột trợ giúp và hàm COUNTIF để điều chỉnh các giá trị sao cho chúng không chứa các bản sao và do đó sẽ không dẫn đến các mối quan hệ.
Tính toán thuế suất cơ bản với VLOOKUP

Tính toán thuế suất cơ bản với VLOOKUP

Tính toán thuế suất cơ bản với VLOOKUP Để tính thuế suất dựa trên bảng thuế suất đơn giản, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G5 là:
Basic INDEX MATCH chính xác

Basic INDEX MATCH chính xác

Basic INDEX MATCH chính xác Ví dụ này cho thấy cách sử dụng INDEX và MATCH để lấy thông tin từ một bảng dựa trên kết quả khớp chính xác. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong ô H6
Chỉ số cơ bản INDEX MATCH và cách dùng

Chỉ số cơ bản INDEX MATCH và cách dùng

Chỉ số cơ bản INDEX MATCH và cách dùng Công thức này sử dụng MATCH tìm hàng chính xác cho một điểm nhất định. MATCH được cấu hình để tìm giá trị trong E5 trong cột B
Kết hợp gần đúng với nhiều tiêu chí trong excel

Kết hợp gần đúng với nhiều tiêu chí trong excel

Để tra cứu và so khớp gần đúng dựa trên nhiều tiêu chí, bạn có thể sử dụng công thức mảng dựa trên INDEX và MATCH, với sự trợ giúp từ hàm IF.
Lây giá trị nhỏ nhất thứ n trong excel

Lây giá trị nhỏ nhất thứ n trong excel

Để có được giá trị nhỏ thứ 2, giá trị nhỏ nhất thứ 3, giá trị nhỏ nhất thứ 4, v.v., từ một tập hợp dữ liệu, bạn có thể sử dụng hàm SMALL
Lấy giá trị lớn thứ n với các bản sao

Lấy giá trị lớn thứ n với các bản sao

Lấy giá trị lớn thứ n với các bản sao Để có được giá trị lớn thứ n trong tập dữ liệu với các bản sao, bạn có thể sử dụng công thức mảng dựa trên hàm MAX và IF.
Lấy giá trị tối thiểu nếu có nhiều tiêu chí

Lấy giá trị tối thiểu nếu có nhiều tiêu chí

Lấy giá trị tối thiểu nếu có nhiều tiêu chí Để có được giá trị tối thiểu trong một tập dữ liệu sử dụng nhiều tiêu chí (ví dụ để lấy MIN IF), bạn có thể sử dụng và công thức mảng dựa trên hàm MIN và IF.
Lấy giá trị tối đa trong nhiều giá trị tập hợp trong excel

Lấy giá trị tối đa trong nhiều giá trị tập hợp trong excel

Bạn muốn so sánh giữa các giá trị của cùng một người trong nhiều lần thử nghiệm khác nhau để lấy giá trị lớn nhất có thể, giá trị tối đa trong excel của một tập hợp cho đối tượng nào đó..làm theo bước dưới đây
Lấy giá trị lớn nhất trong một hàng của excel

Lấy giá trị lớn nhất trong một hàng của excel

Trong bảng excel là danh sách các giá trị, các điểm của học sinh, sinh viên, giá trị của hàng hoà, báo giá của các đơn vị..bạn muốn lọc lấy giá trị nhỏ nhất, lớn nhất trong cùng một hàng của excel thì các bạn làm theo cách dưới đây.
Track Changes theo dõi các thay đổi trong Excel 2010 và 2013

Track Changes theo dõi các thay đổi trong Excel 2010 và 2013

Chức năng Theo dõi thay đổi của Microsoft cho phép sửa đổi được thực hiện cho một tài liệu và giữ một bản ghi đầy đủ về tất cả các thay đổi được thực hiện.
Hướng dẫn tạo và xóa comment, nhận xét hay chú thích trong excel

Hướng dẫn tạo và xóa comment, nhận xét hay chú thích trong excel

Đôi khi bạn có thể muốn thêm nhận xét để cung cấp phản hồi thay vì chỉnh sửa nội dung của ô. Mặc dù thường được sử dụng kết hợp với Theo dõi thay đổi, bạn không nhất thiết phải bật Theo dõi các thay đổi để sử dụng nhận xét.
12345
HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH


0982.686.028