đào tạo kế toán cấp tốcTài liệu kế toán
Cổ phiếu ưu đãi tích luỹ là gì?

Cổ phiếu ưu đãi tích luỹ là gì?

Cổ phiếu ưu đãi tích lũy là một công cụ cổ phần trả cổ tức cố định theo một lịch trình đã định trước và trước bất kỳ khoản phân phối nào cho người sở hữu cổ phần phổ thông của công ty.
Tương lai tiền tệ là gì?

Tương lai tiền tệ là gì?

Một hợp đồng tương lai tiền tệ là một hợp đồng để mua hoặc bán tiền tệ với một mức giá cụ thể vào một ngày trong tương lai.
Thủ tục phòng ngừa rủi ro tiền tệ là gì?

Thủ tục phòng ngừa rủi ro tiền tệ là gì?

Thủ tục phòng ngừa rủi ro tiền tệ là gì? có thể phải thận trọng trong việc tạo ra một giao dịch bảo hiểm rủi ro để giảm thiểu những tổn thất tiềm ẩn của công ty phát sinh từ sự biến động tỷ giá trong các kỳ tới.
Hoán đổi tiền tệ là gì?

Hoán đổi tiền tệ là gì?

Hoán đổi tiền tệ là một giao dịch giao ngay trên thị trường tự do được thực hiện cùng lúc với một giao dịch kỳ hạn, với các loại tiền tệ được trao đổi tại cả ngày giao dịch và ngày chuyển tiếp
Cách sử dụng Hàm SUMIF trong excel

Cách sử dụng Hàm SUMIF trong excel

Hàm SUMIF là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là một hàm Toán / Trig . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel.
Cách sử dụng Hàm INDEX trong excel

Cách sử dụng Hàm INDEX trong excel

Hàm INDEX là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm tra cứu / tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính
Cách sử dụng hàm MATCH trong excel

Cách sử dụng hàm MATCH trong excel

Hàm MATCH là hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm tra cứu / tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel.
Cách sử dụng hàm OFFSET trong excel

Cách sử dụng hàm OFFSET trong excel

Hàm Microsoft Excel OFFSET trả về một tham chiếu đến một phạm vi được bù đắp một số hàng và cột từ một phạm vi hoặc ô khác.
Cách sử dụng hàm ROW trong excel

Cách sử dụng hàm ROW trong excel

Hàm ROW là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm tra cứu / tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel.
Cách sử dụng hàm ROWS trong excel

Cách sử dụng hàm ROWS trong excel

Hàm ROWS là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm tra cứu / tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel.
Cách sử dụng hàm LOOKUP trong excel

Cách sử dụng hàm LOOKUP trong excel

Hàm Microsoft Excel LOOKUP trả về một giá trị từ một phạm vi (một hàng hoặc một cột) hoặc từ một mảng.
Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong excel

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong excel

Hàm VLOOKUP thực hiện tìm kiếm dọc bằng cách tìm kiếm một giá trị trong cột đầu tiên của bảng và trả về giá trị trong cùng một hàng ở vị trí index_number .
Liệt Kê Tất Cả Các Tên Bảng Trong Excel?

Liệt Kê Tất Cả Các Tên Bảng Trong Excel?

Liệt Kê Tất Cả Các Tên Bảng Trong Excel? Để liệt kê tất cả các tên bảng trong sổ làm việc, các phương pháp trong bài viết này có thể giúp bạn vượt qua nó. Nhấp vào mũi tên danh sách thả xuống ở góc trên cùng bên trái Tên Hộp để hiển thị tất cả các tên bảng.
Loại Bỏ Màu sắc của Tab Trong Excel?

Loại Bỏ Màu sắc của Tab Trong Excel?

Bạn có thể đã đánh dấu tab bằng màu sắc trang tính với màu được chỉ định để nổi bật trong trang tính trong sổ làm việc. Nhưng bạn có biết cách xóa màu tab khỏi một trang tính hay tất cả các trang tính trong Excel.
Cách Thêm Dấu Phẩy Giữa Mỗi Số Trong Một Ô Của Excel?

Cách Thêm Dấu Phẩy Giữa Mỗi Số Trong Một Ô Của Excel?

Nếu có một chuỗi số trong một ô không có dấu phân cách, bạn có thể thêm dấu phẩy hoặc các ký tự khác giữa mỗi số để tách chúng như bên dưới ảnh chụp màn hình được hiển thị như thế nào?
Hướng dẫn sắp xếp và lọc dữ liệu theo màu trong excel

Hướng dẫn sắp xếp và lọc dữ liệu theo màu trong excel

Sắp xếp và lọc dữ liệu theo màu là một cách tuyệt vời để làm cho việc phân tích dữ liệu dễ dàng hơn và giúp người dùng trang tính của bạn xem nhanh các điểm nổi bật và xu hướng dữ liệu.
Lọc dữ liệu theo màu sắc trong excel

Lọc dữ liệu theo màu sắc trong excel

Lọc dữ liệu theo màu sắc trong excel Chọn lọc ô cell theo màu sắc trong excel hoặc màu phông chữ khác nhau hoặc định dạng có điều kiện , bạn có thể lọc theo màu sắc khác nhau hoặc biểu tượng được hiển thị trong bảng của mình.
Sự khác biệt giữa thanh lý bắt buộc và tự nguyện là gì?

Sự khác biệt giữa thanh lý bắt buộc và tự nguyện là gì?

Thanh lý là quá trình mà tài sản và nợ phải trả của công ty bị chấm dứt, được thực hiện và phân phối sau đó. Trong nhiều trường hợp, công ty ngừng tồn tại.
Rủi ro thanh khoản là gì?

Rủi ro thanh khoản là gì?

Rủi ro thanh khoản có ý nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Trong điều kiện đầu tư, các chủ sở hữu trái phiếu phải đối mặt với các rủi ro thanh khoản khác nhau dựa trên khả năng họ có thể phải bán một trái phiếu thấp hơn giá trị niêm yết của mình.
Điều gì ảnh hưởng đến thanh khoản của tài sản?

Điều gì ảnh hưởng đến thanh khoản của tài sản?

phổ biến nhất về tài sản lỏng là tiền mặt, cho dù là trên tay hoặc được gửi vào ngân hàng và các chứng khoán có thể bán được như cổ phiếu và trái phiếu.
Tài sản lỏng là gì?

Tài sản lỏng là gì?

Một tài sản lỏng là một tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng, với tác động tối thiểu đến giá nhận được trên thị trường mở . Tài sản lỏng bao gồm các công cụ thị trường tiền tệ và trái phiếu chính phủ .
Tài sản lưu động là gì?

Tài sản lưu động là gì?

Tài sản lưu động là tài khoản bảng cân đối đại diện cho giá trị của tất cả các tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt hợp lý trong vòng một năm.
Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn là tài sản được giữ trên bảng cân đối của công ty trong hơn một năm. Tài sản, nhà máy và thiết bị là những ví dụ điển hình về tài sản dài hạn. Ngược lại, tài sản hiện tại được tổ chức bởi một công ty trong một năm hoặc ít hơn.
Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là tài sản được bán, chuyển đổi thành tiền mặt hoặc thanh lý để thanh toán các khoản nợ trong vòng một năm.
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

nhưng tất nhiên cơ quan thuế sẽ không cho bạn trích khấu hao 1 lần mà bạn chia ra làm nhiều lần vây mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định chính là cách bạn đăng ký với cơ quan thuế cách trích khấu hao.
HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH


0982.686.028