đào tạo kế toán cấp tốcTài liệu kế toán
Mã hoá đơn gtgt của cục thuế các tỉnh thành phố

Mã hoá đơn gtgt của cục thuế các tỉnh thành phố

Mã hoá đơn gtgt của cục thuế các tỉnh thành phố dùng để tra cứu thông tin hoá đơn, thông tin doanh nghiệp phát hành hoá đơn gtgt đó đóng ở địa bàn nào, chi cục thuế nào quản lý
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn gtgt đã lập mới nhất

Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn gtgt đã lập mới nhất

Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn gtgt đã lập mới nhất download mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2018 biên bản hủy hóa đơn 2019 cho các doanh nghiệp vừa và lớn nhỏ
tracuuhoadon Tra cứu hoá đơn gtgt hợp pháp cấp tốc

tracuuhoadon Tra cứu hoá đơn gtgt hợp pháp cấp tốc

Với doanh nghiệp việc hàng tháng hay quý chỉ có mấy hoá đơn gtgt thì việc tra cứu hoá đơn diễn ra rất đơn giản..với doanh nghiệp việc doanh thu lớn, hoá đơn gtgt xuất ra thu vào nhiều thì cần cách nào đó có thể tra cứu được nhiều hoá đơn gtgt cùng 1 lúc..
Kế toán cho các khoản tiền bảo hiểm

Kế toán cho các khoản tiền bảo hiểm

Kế toán cho các khoản tiền bảo hiểm Khi một doanh nghiệp bị thiệt hại được bảo hiểm bởi một hợp đồng bảo hiểm , nó nhận ra lợi ích trong số tiền thu được từ bảo hiểm nhận được.
Kế toán thuế thu nhập là gì

Kế toán thuế thu nhập là gì

Việc hạch toán cần thiết cho thuế thu nhập là phải nhận nợ thuế đối với ước tính thuế thu nhập phải nộp , và xác định chi phí thuế cho giai đoạn hiện nay.
Kế toán chi phí phát hành nợ

Kế toán chi phí phát hành nợ

Một tổ chức có thể phải chịu một số chi phí khi phát hành nợ cho các nhà đầu tư. Ví dụ: khi phát hành trái phiếu, người phát hành sẽ phải chịu chi phí kế toán, pháp lý và bảo lãnh thanh toán để thực hiện việc này.
Cách tính các khoản thanh toán trước của khách hàng

Cách tính các khoản thanh toán trước của khách hàng

Đôi khi khách hàng có thể thanh toán trước hàng hoá đang được giao hoặc cung cấp dịch vụ. Các nguyên nhân có thể có cho sự tiến triển của khách hàng có thể bao gồm
Kế toán cho chứng khoán chuyển đổi

Kế toán cho chứng khoán chuyển đổi

Chứng khoán chuyển đổi là một công cụ nợ cung cấp cho chủ sở hữu quyền chuyển đổi nó thành một số cổ phần nhất định của cổ phiếu của tổ chức phát hành.
Kế toán cho dự phòng là gì

Kế toán cho dự phòng là gì

Một khoản dự phòng phát sinh khi có một tình huống mà kết quả không chắc chắn và cần được giải quyết trong tương lai, có thể gây ra thiệt hại . Việc hạch toán khoản dự phòng chủ yếu chỉ để ghi nhận những tổn thất có thể xảy ra và có thể ước tính một khoản lỗ đáng kể.
Kế toán trái phiếu là gì

Kế toán trái phiếu là gì

Việc hạch toán trái phiếu bao gồm một số giao dịch trong suốt thời hạn của một trái phiếu. Việc tính toán các giao dịch này theo quan điểm của người phát hành được nêu dưới đây.
Kế toán cho các khoản phải trả

Kế toán cho các khoản phải trả

Việc hạch toán các khoản phải trả bao gồm việc ghi nhận và thanh toán nợ. Đây là khu vực chức năng chính thông qua đó một doanh nghiệp ghi lại các chi phí và thanh toán cho các bên khác.
Việc hạch toán một phiếu không phải trả lãi

Việc hạch toán một phiếu không phải trả lãi

Một khoản nợ không phải là lãi suất là một khoản nợ mà không có yêu cầu tài liệu cho người đi vay để trả cho người cho vay bất kỳ tỷ lệ lãi suất .
Ước tính kế toán là gì

Ước tính kế toán là gì

Ước tính kế toán là xấp xỉ số lượng giao dịch kinh doanh mà không có phương tiện đo chính xác. Ước tính được sử dụng trong kế toán hạch toán kế toán để làm cho các báo cáo tài chính hoàn chỉnh hơn
Phương trình kế toán là gì

Phương trình kế toán là gì

Tài sản trong phương trình kế toán là tài nguyên mà công ty có sẵn để sử dụng như tiền mặt, tài khoản phải thu, tài sản cố định và hàng tồn kho.
Mục nhập kế toán là gì

Mục nhập kế toán là gì

Một mục nhập kế toán cũng có thể được thực hiện trong một hệ thống kế toán nhập một ; hệ thống này chỉ theo dõi các khoản thu tiền mặt và giải ngân tiền mặt và chỉ hiển thị những kết quả cần thiết để xây dựng một báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .
Trách nhiệm bộ phận kế toán là gì

Trách nhiệm bộ phận kế toán là gì

Trách nhiệm bộ phận kế toán là gì Phòng kế toán chịu trách nhiệm về một số lượng lớn các chức năng hành chính trong một tổ chức.
Chu kỳ kế toán là gì?

Chu kỳ kế toán là gì?

Chu kỳ kế toán là một loạt các hoạt động được sử dụng để xác định và ghi lại các giao dịch cá nhân của một thực thể. Các giao dịch này sau đó được tổng hợp vào cuối mỗi kỳ báo cáo vào báo cáo tài chính.
Chi phí kế toán là gì

Chi phí kế toán là gì

Chi phí kế toán là ghi lại chi phí của một hoạt động. Chi phí kế toán được ghi nhận trong sổ sách của một doanh nghiệp, do đó chi phí xuất hiện trong báo cáo tài chính của một đơn vị .
Thay đổi kế toán là gì Kiểm soát kế toán là gì

Thay đổi kế toán là gì Kiểm soát kế toán là gì

Thay đổi kế toán là thay đổi nguyên tắc kế toán, ước tính kế toán, hoặc đơn vị báo cáo. Những thay đổi này có thể kích hoạt các thay đổi trong lợi nhuận báo cáo hoặc các khía cạnh tài chính khác của một doanh nghiệp.
Điểm hòa vốn kế toán là gì

Điểm hòa vốn kế toán là gì

Điểm hoà vốn kế toán là mức bán hàng mà tại đó một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận chính xác bằng không , với một khoản chi phí cố định nhất định mà nó phải trả cho mỗi giai đoạn
Điều chỉnh kế toán là gì

Điều chỉnh kế toán là gì

Điều chỉnh kế toán là một giao dịch kinh doanh chưa được ghi vào sổ sách kế toán của một doanh nghiệp vào một ngày cụ thể. Hầu hết các giao dịch cuối cùng được ghi lại thông qua việc ghi lại (ví dụ) hóa đơn của nhà cung cấp, thanh toán của khách hàng hoặc nhận tiền mặt.
Định nghĩa kế toán là gì

Định nghĩa kế toán là gì

Định nghĩa kế toán là gì Kế toán là việc ghi chép có hệ thống các giao dịch tài chính của một doanh nghiệp. Việc ghi chép như vậy có thể được chia thành ba hoạt động
Số dư tài khoản là gì

Số dư tài khoản là gì

Tài khoản ngân hàng . Trong ngân hàng, số dư tài khoản là số dư tiền mặt hiện tại trong tài khoản kiểm tra, tiết kiệm hoặc tài khoản liên quan đến đầu tư khác.
Phân tích tài khoản là gì

Phân tích tài khoản là gì

Phân tích tài khoản bao gồm việc kiểm tra chi tiết đơn hàng chi tiết bao gồm một tài khoản . Phân tích tài khoản đặc biệt phổ biến đối với các tài khoản được đưa vào bảng cân đối kế toán
Khấu hao nhanh là gì

Khấu hao nhanh là gì

Khấu hao nhanh là khấu hao của tài sản cố định với tốc độ nhanh chóng sớm của họ cuộc sống hữu ích . Loại khấu hao này làm giảm thu nhập chịu thuế sớm trong suốt thời gian của một tài sản, để các khoản nợ thuế được hoãn lại.
HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH


0982.686.028