đào tạo kế toán cấp tốcTài liệu kế toán
Cổng thông tin kế toán là gì

Cổng thông tin kế toán là gì

Nhân viên kế toán phải xử lý một trận bão tuyết thực sự của thông tin, bắt nguồn từ nhiều nguồn cho các yêu cầu như biên chế, tài khoản phải trả, và hóa đơn.
Kỳ kế toán là gì

Kỳ kế toán là gì

Kỳ kế toán là khoảng thời gian được bao gồm bởi một bộ báo cáo tài chính. Giai đoạn này xác định khoảng thời gian mà các giao dịch kinh doanh được tích lũy vào báo cáo tài chính và nhà đầu tư cần đến để họ có thể so sánh kết quả của các khoảng thời gian liên tiếp.
Các điều khoản thanh toán kế toán

Các điều khoản thanh toán kế toán

Các điều khoản thanh toán kế toán là các quy tắc thanh toán của nhà cung cấp đối với khách hàng. Các điều khoản thanh toán được áp dụng để đảm bảo rằng các nhà cung cấp nhận thanh toán trong một khoảng thời gian hợp lý.
Phương pháp kế toán là gì

Phương pháp kế toán là gì

Phương pháp kế toán là một bộ quy tắc mà theo đó các khoản thu và chi phí được báo cáo trong báo cáo tài chính. Việc lựa chọn phương pháp kế toán có thể dẫn đến những khoản lợi nhuận khác nhau được báo cáo trong ngắn hạn.
Nhật ký kế toán là gì

Nhật ký kế toán là gì

Mục nhập nhật ký kế toán là phương pháp được sử dụng để nhập một giao dịch kế toán vào các sổ sách kế toán của một doanh nghiệp. Các hồ sơ kế toán được tổng hợp vào sổ cái chung
Phương pháp kế toán kiểm kê là gì

Phương pháp kế toán kiểm kê là gì

Hàng tồn kho bao gồm nguyên vật liệu , quy trình làm việc và hàng hoá thành phẩm mà công ty đã có sẵn cho quy trình sản xuất riêng của mình hoặc để bán cho khách hàng.
Hệ thống thông tin tài khoản là gì

Hệ thống thông tin tài khoản là gì

Hệ thống thông tin kế toán là hệ thống thu thập, lưu trữ, và xử lý thông tin tài chính và kế toán. Hệ thống tạo ra các báo cáo được sử dụng để đưa ra các quyết định liên quan đến cách một tổ chức sẽ được chạy.
Kế toán cho chênh lệch là gì

Kế toán cho chênh lệch là gì

Thông thường không cần phải tính đến các sai biệt . Sai lệch xảy ra khi kết quả thực tế khác với kết quả mong đợi. Có các thủ tục chi tiết sẵn có để báo cáo sự khác biệt về quản lý, cùng với các lý do của các sai biệt.
Kế toán chứng khoán là gì

Kế toán chứng khoán là gì

Một doanh nghiệp có thể thanh toán cho nhà cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ bằng chứng chứng khoán. Hai nguyên tắc chính để hạch toán chứng khoán
Kế toán thuế doanh thu bán hàng

Kế toán thuế doanh thu bán hàng

Bạn phải tính thuế khách hàng đối với một số loại giao dịch bán hàng nếu bạn có kết nối trong lãnh thổ của một cơ quan chính phủ có tính thuế doanh thu.
Kế toán cho giảm giá bán hàng

Kế toán cho giảm giá bán hàng

Giảm giá bán hàng là việc giảm giá của một sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi người bán, để đổi lấy thanh toán sớm bởi người mua.
Kế toán cho các thỏa thuận tài trợ sản phẩm

Kế toán cho các thỏa thuận tài trợ sản phẩm

Có những trường hợp việc bán hàng tồn kho về thực chất là hợp đồng tài trợ sản phẩm. Giao dịch có thể là một sự sắp xếp tài chính trong bất kỳ trường hợp
Kế toán lương hưu là gì

Kế toán lương hưu là gì

Việc tính lương hưu có thể khá phức tạp, đặc biệt đối với các kế hoạch phúc lợi được xác định. Trong loại hình kế hoạch này, người sử dụng lao động cung cấp một khoản tiền định kỳ định kỳ cho nhân viên sau khi nghỉ hưu
Kế toán cho các doanh nghiệp sản xuất

Kế toán cho các doanh nghiệp sản xuất

Một doanh nghiệp sản xuất phải sử dụng một số tiền nhất định của nguyên liệu , công việc theo quy trình , và thành phẩm như một phần của quá trình sản xuất của nó, và bất kỳ số dư kết thúc phải được đánh giá đúng để được công nhận trên công ty cân đối kế toán
Kế toán liên doanh là gì

Kế toán liên doanh là gì

Việc hạch toán liên doanh phụ thuộc vào mức độ kiểm soát được thực hiện trong quá trình liên doanh. Nếu sử dụng một số lượng kiểm soát đáng kể, phải sử dụng phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu
Kế toán cho đầu tư là gì

Kế toán cho đầu tư là gì

Việc hạch toán đầu tư xảy ra khi các quỹ được thanh toán cho một công cụ đầu tư. Kiểu kế toán chính xác phụ thuộc vào ý định của nhà đầu tư và quy mô tương đối của đầu tư
Đảm bảo chất lượng là gì?

Đảm bảo chất lượng là gì?

Đảm bảo chất lượng đề cập đến bộ hoàn chỉnh các hệ thống hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng được chỉ định. Các hệ thống này
Chi phí chất lượng là gì?

Chi phí chất lượng là gì?

Chi phí chất lượng là chi phí liên quan đến ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục các vấn đề về sản phẩm liên quan đến chất lượng. Chi phí chất lượng không liên quan đến việc nâng cấp giá trị nhận thức của sản phẩm lên một tiêu chuẩn cao hơn.
5 bài viết hàng đầu về việc giữ các đại lý của bạn

5 bài viết hàng đầu về việc giữ các đại lý của bạn

Để tiếp tục cung cấp hỗ trợ khách hàng tốt nhất mà công ty đã cung cấp, điều quan trọng là đảm bảo duy trì chất lượng tương ứng của đại lý cung cấp.
6 mẫu đơn xin chuyển trường hay nhất năm 2018

6 mẫu đơn xin chuyển trường hay nhất năm 2018

.chuyển trường học các bố mẹ cần dùng đến mẫu đơn xin chuyển trường mới được xét duyệt..vì trường nào cũng muốn giữ học sinh...dưới đây là 6 mẫu đơn xin chuyển trường hay nhất năm 2018 cho các bậc phụ huynh tham khảo.
Bài thu hoạch thăng hạng giáo viên Mầm non hạng III

Bài thu hoạch thăng hạng giáo viên Mầm non hạng III

.đổi lại muốn được nâng lương, thăng hạng cho từng giáo viên khác nhau các cô giáo thường xuyên có bài thu hoạch chất lượng...dưới đây là Bài thu hoạch thăng hạng giáo viên Mầm non hạng III dành cho các bạn giáo viên tham khảo.
Tìm giá trị bị thiếu trong excel

Tìm giá trị bị thiếu trong excel

Nếu bạn muốn tìm ra giá trị nào trong một danh sách bị thiếu trong danh sách khác, bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản dựa trên hàm COUNTIF.
Tìm giá trị n thấp nhất trong excel

Tìm giá trị n thấp nhất trong excel

Để tìm n giá trị thấp nhất trong một tập hợp dữ liệu, bạn có thể sử dụng chức năng SMALL. Điều này có thể được kết hợp với INDEX như hình dưới đây để lấy các giá trị liên quan
Tìm chuỗi dài nhất với tiêu chí trong excel

Tìm chuỗi dài nhất với tiêu chí trong excel

Để tìm chuỗi dài nhất trong phạm vi có tiêu chí, bạn có thể sử dụng công thức mảng dựa trên INDEX, MATCH, LEN và MAX. Trong ví dụ được hiển thị, công thức
Tìm chuỗi dài nhất trong cột trong excel

Tìm chuỗi dài nhất trong cột trong excel

Để tìm chuỗi dài nhất (tên, từ, v.v.) trong một cột, bạn có thể sử dụng công thức mảng dựa trên INDEX và MATCH, cùng với LEN và MAX.
HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH


0982.686.028